معنی و ترجمه کلمه global operation به فارسی global operation یعنی چه

global operation


کامپيوتر : عمليات سراسرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها