معنی و ترجمه کلمه global variable به فارسی global variable یعنی چه

global variable


متغير سراسرى
کامپيوتر : متغير سراسرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها