معنی و ترجمه کلمه global به فارسی global یعنی چه

global


کلى ،کروى ،جهانى ،سراسرى
کامپيوتر : سراسرى
روانشناسى : يکپارچه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها