معنی و ترجمه کلمه globe-like به فارسی globe-like یعنی چه

globe-like


کروى ،گرد،گوى مانند،داراى گلوله هاى ريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها