معنی و ترجمه کلمه globe به فارسی globe یعنی چه

globe


گلوله( شير کره اى)،گوى ،حباب ،زمين ،کره خاک ،کروى کردن ،گرد کردن
علوم مهندسى : حباب
معمارى : گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها