معنی و ترجمه کلمه globin به فارسی globin یعنی چه

globin


گلوبين يا پروتئين بى رنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها