معنی و ترجمه کلمه globoid به فارسی globoid یعنی چه

globoid


)spheroid(کروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها