معنی و ترجمه کلمه globular cluster به فارسی globular cluster یعنی چه

globular cluster


خوشه کروى
نجوم : خوشه ستاره اى کروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها