معنی و ترجمه کلمه globular protein به فارسی globular protein یعنی چه

globular protein


شيمى : پروتئين کروى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها