معنی و ترجمه کلمه globular seeds به فارسی globular seeds یعنی چه

globular seeds


زيست شناسى : دانه هاى گوى سان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها