معنی و ترجمه کلمه globular به فارسی globular یعنی چه

globular


کروى ،گرد،گوى مانند،گلبولوار
علوم مهندسى : دانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها