معنی و ترجمه کلمه globus hystericus به فارسی globus hystericus یعنی چه

globus hystericus


گلوله هيستريايى
روانشناسى : گلوگرفتگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها