معنی و ترجمه کلمه glochidial به فارسی glochidial یعنی چه

glochidial


( )glochidiate(گ.ش ).خارى ،خار دار،نوک تيز،داراى مو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها