معنی و ترجمه کلمه glochidiate به فارسی glochidiate یعنی چه

glochidiate


( )glochidial(گ.ش ).خارى ،خار دار،نوک تيز،داراى مو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها