معنی و ترجمه کلمه glochidium به فارسی glochidium یعنی چه

glochidium


(گ.ش ).موها يا کرکهاى نوک تيز،خار،(ج.ش ).نوزاد نوعى صدف دو کپه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها