معنی و ترجمه کلمه glomerulate به فارسی glomerulate یعنی چه

glomerulate


کلاله اى ،خوشه اى ،تنظيم شده در خوشه هاى کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها