معنی و ترجمه کلمه glossal به فارسی glossal یعنی چه

glossal


مربوط به زبان ،زبانى
روانشناسى : زبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها