معنی و ترجمه کلمه glossography به فارسی glossography یعنی چه

glossography


تفسيرنويسى ،طبقه بندى و،شرح زبانها


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها