معنی و ترجمه کلمه glossopharyngeal nerve به فارسی glossopharyngeal nerve یعنی چه

glossopharyngeal nerve


روانشناسى : عصب زبانى - حلقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها