معنی و ترجمه کلمه glossopharyngeal به فارسی glossopharyngeal یعنی چه

glossopharyngeal


(تش ).زبانى حلقى ،مربوط به زبان و حلق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها