معنی و ترجمه کلمه glove anesthesia به فارسی glove anesthesia یعنی چه

glove anesthesia


روانشناسى : بى حسى دست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها