معنی و ترجمه کلمه glove به فارسی glove یعنی چه

glove


دستکش
علوم مهندسى : دستکش
ورزش : دستکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها