معنی و ترجمه کلمه glow discharge lamp به فارسی glow discharge lamp یعنی چه

glow discharge lamp


علوم مهندسى : لامپ تخليه کنتاکتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها