معنی و ترجمه کلمه glower به فارسی glower یعنی چه

glower


خيره نگاه کردن ،اخم کردن ،نگاه خيره ،اخم ،تروشرويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها