معنی و ترجمه کلمه gloze به فارسی gloze یعنی چه

gloze


)gloss(تفسير کردن ،خدعه زدن ،چاپلوسى کردن ،عيب پوشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها