معنی و ترجمه کلمه glozingly به فارسی glozingly یعنی چه

glozingly


تاويل کنان ،ازراه عيب پوشى ،ازروى مداهنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها