معنی و ترجمه کلمه gluconic acid به فارسی gluconic acid یعنی چه

gluconic acid


(ش ).اسيد گلوکونيک ،C6 H12 O7

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها