معنی و ترجمه کلمه glucoside به فارسی glucoside یعنی چه

glucoside


(ش ).گلوکزيد
شيمى : گلوکوزيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها