معنی و ترجمه کلمه glucosuria به فارسی glucosuria یعنی چه

glucosuria


قندپيشاب ،وجودقند درادرار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها