معنی و ترجمه کلمه glutamate به فارسی glutamate یعنی چه

glutamate


(ش ).نمک اسيد گلوتاميک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها