معنی و ترجمه کلمه glutamine به فارسی glutamine یعنی چه

glutamine


(ش ).گلوتامين ،C5 H10 N2 O3

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها