معنی و ترجمه کلمه glycerate به فارسی glycerate یعنی چه

glycerate


نمک اسيدگليسريک ،ملح اسيدگليسريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها