معنی و ترجمه کلمه glyceric به فارسی glyceric یعنی چه

glyceric


گليسرينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها