معنی و ترجمه کلمه glycerin به فارسی glycerin یعنی چه

glycerin


)=glycerol(گليسيرين
عمران : گلسيرين
علوم هوايى : گليسيرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها