معنی و ترجمه کلمه glycerinate به فارسی glycerinate یعنی چه

glycerinate


گليسرين زدن ،گليسرين ماليدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها