معنی و ترجمه کلمه glycerine به فارسی glycerine یعنی چه

glycerine


)=glycerol(گليسيرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها