معنی و ترجمه کلمه glycitol به فارسی glycitol یعنی چه

glycitol


شيمى : گليسيتول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها