معنی و ترجمه کلمه glycol به فارسی glycol یعنی چه

glycol


الکل دهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها