معنی و ترجمه کلمه glycoside به فارسی glycoside یعنی چه

glycoside


شيمى : گليکوزيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها