معنی و ترجمه کلمه gnathal به فارسی gnathal یعنی چه

gnathal


)gnathic(ارواره اى ،فکى ،وابسته به ارواره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها