معنی و ترجمه کلمه gnathic به فارسی gnathic یعنی چه

gnathic


)gnathal(ارواره اى ،فکى ،وابسته به ارواره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها