معنی و ترجمه کلمه gnathitis به فارسی gnathitis یعنی چه

gnathitis


اماس ارواره بالا،ورم فک اعلى ،اماس گونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها