معنی و ترجمه کلمه gnomonics به فارسی gnomonics یعنی چه

gnomonics


فن شاخص سازى ،علم تعيين وقت باشاخص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها