معنی و ترجمه کلمه go (= stand) bail به فارسی go (= stand) bail یعنی چه

go (= stand) bail


کفيل شدن
قانون ـ فقه : کفالت کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها