معنی و ترجمه کلمه go adrift به فارسی go adrift یعنی چه

go adrift


رها شدن
علوم نظامى : ول شدن
علوم دريايى : ول شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها