معنی و ترجمه کلمه go back به فارسی go back یعنی چه

go back


برگشتن
علوم مهندسى : برگشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها