معنی و ترجمه کلمه go bad به فارسی go bad یعنی چه

go bad


ضايع شدن ،خراب شدن
علوم مهندسى : ضايع شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها