معنی و ترجمه کلمه go baseline به فارسی go baseline یعنی چه

go baseline


ورزش : حرکت کردن در امتداد خط پايانى براى دريافت پاس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها