معنی و ترجمه کلمه go by the board به فارسی go by the board یعنی چه

go by the board


علوم نظامى : از ناو پرت شدن
علوم دريايى : از ناو پرت شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها