معنی و ترجمه کلمه go down به فارسی go down یعنی چه

go down


غروب کردن ،غرق شدن ،روى کاغذ امدن ،پايين رفتن
علوم مهندسى : روى کاغذ امدن
کامپيوتر : خراب شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها